Νέα του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται από το Δήμο Καρύστου η προκήρυξη και η διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Δείτε παρακάτω τα σχετικά συνημμένα αρχεία: Ανακοίνωση Δήμου Καρύστου Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου Απόφαση-ΥΠ.ΕΣ.-41797-23.06.2022-ΦΕΚ-3327-28.06.2022-τεύχος-Β      

Δείτε περισσότερα νέα