Νέα του Δήμου

Ανακοίνωση Ρύθμισης Οφειλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γραφείο δημάρχου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Kαρύστου στα πλαίσια του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις για τον Εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας […]

Εαρινή Αιμοδοσία

Η αδελφότητα Καρυστίων διοργανώνει αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Καρύστου, το Σάββατο 12/8 και την Κυριακή 13/8 από τις 08:30 εως τις 13:30 Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν μαζί τους Ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

Δείτε περισσότερα νέα