Απαραίτητα δικαιολογητικά Κοινωνικού Παντοπωλείου:

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Εκκαθαριστικό

4.Αντίγραφο Ε9

5.Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

6.Φωτοτυπία ταυτότητας

Πρόσθετα δικαιολογητικά:

1.Κάρτα ανεργίας

2.Πιστοποιητικό απορίας

3.Ασθένεια με έγγραφο γιατρού

4.Πιστοποιημένη ανικανότητα

 

Παράλληλα ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει, δε λαμβάνουμε είδη ρουχισμού, παιχνίδια κτλ για λόγους ασφαλείας και υγιεινής. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Μαρία Βερούχη Λεμονιά