Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης πλήρους και μερικής απασχόλησης σχολικών καθαριστριών 2023-2024

 

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τους οριστικούς πίνακες, πατώντας επάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ-ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΣΚΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ