ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                        ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 06/11/2023

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                     Αρ .Πρωτ.:17002

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ

Τ.Κ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

 

Όσοι υπέστησαν ζημιές στο Φυτικό ή Ζωικό τους Κεφάλαιο  από την πυρκαγιά στις 04/11/2023, παρακαλούνται να απευθυνθούν για τη δήλωση των ζημιών στην Ανταποκρίτρια του Ε.Λ.Γ.Α.  του Δήμου Καρύστου κ. Μπάκωση Βασιλική   στο τηλέφωνο επικοινωνίας:  2224350019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  για τη Δήλωση:

1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

2) Α.Φ.Μ..

3) Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς  (Α.Τ.Ε.)

4) Ε9

5) Ο.Σ.Δ.Ε..

ΕΠΕΙΓΟΝ:    

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2023.

 

 

                                                                                              ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΕΛΓΑ

                                                                                                                                              ΜΠΑΚΩΣΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ