ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                      Κάρυστος, 1-12-2017

Email: info@dimoskarystou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 2016 – 2017

 

Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει στους κτηνοτρόφους των οποίων οι επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων τους βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρύστου, ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μίσθωσης για τα έτη 2016-2017, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και στη θέση «Θέλω να μάθω το μίσθωμα μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις» ανοίγει ειδική εφαρμογή όπου οι κτηνοτρόφοι βάζοντας τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους μπορούν να πληροφορηθούν για τα μισθώματα που πρέπει να καταβάλουν για τα δύο έτη (2016-2017) καθώς και για το τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας όπου θα καταθέσουν τα μισθώματα για την ΠΕ Εύβοιας. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ/ΜΙΣΘΩΣΗΣ (δεκαψήφιος αριθμός) για κάθε βοσκήσιμη γαία και κάθε έτος.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο Καρύστου με την απόδειξη κατάθεσης του μισθώματος, προκειμένου να υπογράψουν το ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ όπου επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και να τους εκδοθεί η «Βεβαίωση Καταβολής Μισθώματος» από το Δήμο.

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν τα μισθώματα μέχρι της 31/12/2017.

 

Αρμόδιος υπάλληλος: Μήττα Σοφία (τηλέφωνο: 2224350014, φαξ: 2224023666)

Ταχυδρ. Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Εύβοια