ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 283319/18154 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευβοίας, σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι βοσκοτόπων στο Δήμο Καρύστου, πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση για την συμμετοχή τους στο Διαχειριστικό Σχέδιο Βοσκοτόπων.

   Οι ανωτέρω αιτήσεις θα κατατεθούν στο Δήμο Καρύστου (αρμόδια υπάλληλος κ. Μήττα Σοφία), ώστε να αποσταλούν στην ΔΑΟΚ ΠΕ Εύβοιας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΜΗΤΤΑ ΣΟΦΙΑ

Τηλ. 2224350019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ: ΑΙΤΗΣΗ_Β