ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Καρύστου προκηρύσσει δημοπρασία παραχώρησης θέσεων απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση καντινών – ομπρελών και ξαπλώστρων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 47458 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020.

“Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.”

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να προσκομίσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για νέες θέσεις) μέχρι την Παρασκευή 22/5/2020.

Πληροφορίες: Γραφείο Τ.Κ. Μαρμαρίου, τηλ: 22243 50302.