Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού για προστασία από
πυρκαγιές :
1) ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
2) ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
3) ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ