Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Καρύστου »Ανεμοπύλες», ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Δήμο Καρύστου για τον Αύγουστο του 2022.