Προλαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα, προσέχουμε, αντιδρούμε έγκαιρα και άμεσα!