Η αδελφότητα Καρυστίων διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 9/12 και την Κυριακή 10/12 στο Νοσοκομείο Καρύστου

από τις 08:00 έως τις 13:30.

Οι εθελοντές αιμοδότες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΜΚΑ και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Η συμμετοχή όλων κρίνετε απαραίτητη.