Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: