Ο  Δήμος Καρύστου ανακοινώνει:

    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΟΧ 1 2017 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ