ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κάρυστος, 1/7/2020

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ.:  6633

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

 

 

Ακολουθεί αρχείο:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020_