Ο Δήμαρχος Καρύστου Ραβιόλος Ελευθέριος,

Προσκαλεί

 Τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στην  περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου να προσέλθουν στο Δημαρχείο του τέως Δήμου Μαρμαρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση της Πολεοδομικής Μελέτης και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις, μέχρι την Παρασκευή 07/12/2018 και κατά τις ώρες 10:00-13:00π.μ. καθημερινά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ακολουθούν link με τα σχέδια:

1-V3–ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (1)

1-V3-ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (2)

1-V3-ΟΡΘΟΦΩΤΟ–ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (1)

1-V3-ΟΡΘΟΦΩΤΟ-ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (2)

ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Α

ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Β