Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Καλυβίων την 11η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ.
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
(Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών τηρουμένων όλων των
προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς της επιδημίας του
κορωνοϊού)
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.
2. Τροποποίηση της Στοχοθεσίας του Δήμου Καρύστου έτους 2020.
3. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Καρύστου έτους 2019.
4. Επικαιροποίηση της με αρ. 207/2019 Α.Δ.Σ. περί εξέτασης αιτήσεων επιχορήγησης
Συλλόγων Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και Διάσωσης.
5. Εξέταση Αθλητικού Ομίλου Νέων Στύρων, Γυμναστικού Συλλόγου Στύρων και
Αθλητικού Συλλόγου Καρυστίας περί οικονομικής επιχορήγησης.
6. Καθορισμός θέσεων αιγιαλού που πρόκειται να παραχωρηθούν με δημοπρασία για τα
έτη 2020-2022 και καθορισμός ανταλλάγματος.
7. Έγκριση μερικής πεζοδρόμησης των οδών Ι. Κότσικα και Θ. Κότσικα για τους θερινούς
μήνες.
8. Εξέταση αίτησης της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΟΛΙΤΗΣ & ΝΙΚ. ΠΟΛΙΤΗΣ Ο.Ε.» περί
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του
καταστήματος με την διακριτική επωνυμία «ΑΛΕΑ».
9. Εξέταση αίτησης Σκοπελίτη Σοφίας περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματος με την διακριτική επωνυμία «Ο
ΤΖΙΜΗΣ».
10. Εξέταση αίτησης Παπαλυμπέρη Κωνσταντίνου για την παραχώρηση κοινόχρηστου
χώρου για έκθεση βιβλίων .
11. Εξέταση αίτησης Σπανού Σοφίας περί παραχώρησης χώρου για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων .
12. Εξέταση αίτησης Σταμπέλου Γεώργιου περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
13. Εξέταση αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε όμορα
καταστήματα στην παραλία Νέων Στύρων.
14. Έγκριση Συμφωνίας – Πλαίσιο με τον ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και
Κοινοχρήστων χώρων.
15. Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού πλησίον οικίας Καπόλα .
16. Εξέταση αιτήματος Α.Τ. Καρύστου περί κάλυψη δαπάνης νεκροψίας – νεκροτομής ,
ταφής και ανακομιδής οστών αλλοδαπής θανούσας κατοίκου Μαρμαρίου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ενημέρωση για τα θέματα μέσω e-mail και
τηλεφώνου και η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα
με της διατάξεις της ΠΝΠ της 11ης-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ