ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 στις 11:00 π.μ στο Δημαρχείο Ερέτριας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των τεσσάρων εμπλεκόμενων Δήμων Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας, Καρύστου (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Κύμης – Αλιβερίου προκειμένου να συζητήσουμε τον τρόπο αντίδρασης ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα διοικητικά όρια των Δήμων μας.

Στη συνάντηση εκφράστηκε η κοινή θέληση για την συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα μας ενάντια στην εγκατάσταση συγκροτήματος αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 470,4MW και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.591GWh στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, όπως αυτή έχει δρομολογηθεί με την από 19-2-2021 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε εν αγνοία των δημοτικών αρχών και παρά την ύπαρξη των αρνητικών αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν θα δεχτούμε κάποιοι να αποφασίζουν και να σχεδιάζουν για το μέλλον του τόπου μας , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βούληση και η άποψη των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης έγιναν επαφές με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τις επόμενες κοινές ενέργειες για την κλιμάκωση του αγώνα και θα τεθεί και θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

Ερέτρια, 21 Φεβρουαρίου 2021

Οι Εκπρόσωποι των Δήμων

1). Ψαθάς Γεώργιος (Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων)

2). Δημητρόπουλος Ιωάννης (Δήμαρχος Ερέτριας)

3). Ραβιόλος Ελευθέριος ( Δήμαρχος Καρύστου)

4). Μπαράκος Νικόλαος ( Αντιδήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου)