Πρόσκληση

Η Αδελφότητα Καρυστίων της Αθήνας , την Κυριακή 16/06/2019, ημέρα της Πεντηκοστής , μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και ώρα 10:30 , τιμώντας την Προστάτιδα της Αγία Τριάδα

θα τελέσει Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο ηρώο της Πλατείας Αμαλίας Καρύστου , παρουσία των Αρχών της πόλης και του συλλόγου «ΦΙΛ-ΙΠΠΟΙ»

Είστε όλοι προσκεκλημένοι!

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Θεανώ Σέρελη – Ψαρρέα

Ανακοίνωση Παιδικού Σταθμού για εγγραφές νηπίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
«Ι.Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑ»
Ταχ. Δ/νση: Ι.Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑ
Κάρυστος – ΤΚ: 34001
Τηλ./Fax: 2224025686

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του δήμου Καρύστου θα είναι έως και 28-06-2019. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα κατατίθενται στον παιδικό σταθμό του δήμου από τις 10:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ..

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Οι καταθέτοντες πρέπει να έχουν έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας τους ( π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κλπ.)
• Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
• Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
• Τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
• Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων η πλαστών φωτοαντιγράφων επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 η άλλες ποινικές κυρώσεις.
• Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων θα έχουν αναρτηθεί στον Παιδικό Σταθμό, στον δήμο Καρύστου και αντίστοιχα στο Μαρμάρι, στα ΚΕΠ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου.

Η Πρόεδρος
Μαρία Κανέλλου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Τα νήπια που θα γίνονται δεκτά θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως 1/3/2017 και απαραίτητη προϋπόθεση να αυτοεξυπηρετούνται.
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Βεβαίωση υγείας του παιδιού .-Φωτοαντίγραφο εμβολίων.
-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίσταση:
α) Για εργαζομένους:
-Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης από τον εργοδότη.
-Στο Δημόσιο τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
– Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
1) Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
-Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
γ) Για άνεργους γονείς απαιτείται:
1) Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
2) Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον Ο.Α.Ε.Δ.
3) Για τους άνεργους γονείς που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι , απαιτείται αντίγραφο εγκριτικής απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ.
δ ) Για αλλοδαπούς γονείς, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής σε ισχύ.
ε ) Για γονείς διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου καθώς και αποδεικτικό έγγραφο επιμέλειας.
στ ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών.
ζ ) Για γονέα στρατιώτη απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία στρατού.
η ) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν αλλά και των μετεωρολογικών προβλέψεων που δείχνουν επιδείνωση των καιρικών φαινομένων με θυελλώδεις ανέμους , ιδιαίτερα απο σήμερα το βραδυ, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές αύριο Πέμπτη 14/2/2019. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί !

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών από τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, και για την ασφάλεια των μαθητών ,

τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά , ως προληπτικό μέτρο και αύριο Τετάρτη 09/01/2019 .

Κλειστοί  θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν αλλά και των μετεωρολογικών προβλέψεων που δείχνουν επιδείνωση των καιρικών φαινομένων ιδιαίτερα από σήμερα το βράδυ ,

οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές αύριο Τρίτη 08/01/2019.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η Αδελφότητα Καρυστίων διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 08/12/2018  και την Κυριακή 09/12/2018 από τις 08:00 έως τις 13:00 στο Νοσοκομείο Καρύστου.

Δίνουμε ελπίδα… Δίνουμε Ζωή!!!

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί μεταξύ 18-45 ετών να γίνει Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών. Η διαδικασία γίνεται συμπληρώνοντας αίτηση και δίνοντας ελάχιστο δείγμα στοματικού επιχρίσματος (σάλιου).

Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν μαζί τους Αστυνομική ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 17.00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

 

«ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρύστου, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευβοίας, διοργανώνει ενημερωτική ομιλία τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00μ.μ, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μαρμαρίου, με θέμα: «Πώς να προστατέψουμε τα παιδιά μας από τις εξαρτήσεις». Εισηγήτριες στην εκδήλωση θα είναι στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και στέλεχος από το Κέντρο Πρόληψης που θα προσεγγίσουν το θέμα με βάση τη φιλοσοφία και τις αρχές της πρόληψης των εξαρτητικών συμπεριφορών.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή, που με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, είναι να αποτελέσουν ένα «front desk» υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του( ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ) και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί με ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Δημαρχιακό μέγαρο Μαρμαρίου από Δευτέρα έως Παρασκευή

 

 

Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης επέκτασης οικισμού Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου

Ο Δήμαρχος Καρύστου Ραβιόλος Ελευθέριος,

Προσκαλεί

 Τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στην  περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου να προσέλθουν στο Δημαρχείο του τέως Δήμου Μαρμαρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση της Πολεοδομικής Μελέτης και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις, μέχρι την Παρασκευή 07/12/2018 και κατά τις ώρες 10:00-13:00π.μ. καθημερινά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ακολουθούν link με τα σχέδια:

1-V3–ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (1)

1-V3-ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (2)

1-V3-ΟΡΘΟΦΩΤΟ–ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (1)

1-V3-ΟΡΘΟΦΩΤΟ-ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2018_ΝΕΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ-1 PROS 1000 (2)

ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Α

ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Β