Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κυβέλης Γ.Μπουρνιά» που εδρεύει στην Κάρυστο,

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του από 3 Ιουλιου 1982 διατάγματος περί συστάσεως Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κυβέλης Γ.Μπουρνιά»

2. Με αριθμό 3/28 Αυγούστου 2016 πρακτικό Δ.Σ. με θέμα την εφάπαξ χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών σχολών.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη χορήγηση εφάπαξ υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Καρύστου με απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό σχολείο , Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής Καρύστου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εώς τις 15 Φεβρουαρίου 2017, αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση Πανεπιστημίου περί εγγραφής στην Ιατρική σχολή.

2. Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Κάρυστος 20-12-2016

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «ταχυδρομικής αποστολής δημοτικής αλληλογραφίας»

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «ταχυδρομικής αποστολής δημοτικής αλληλογραφίας» του δήμου Καρύστου για το έτος 2016.