Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου (τμήματα Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών)