ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΚΑΡΟΥ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΚΑΡΟΥ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία:

1. PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΑΔΑ ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ. (ΡΩ8ΩΩΕΦ-ΡΑΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης:

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων
και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 –2024».

 

Επισυνάπτονται παρακάτω αναλυτικά αρχεία προς ενημέρωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΠΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΟΧ1 2023 (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

O Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρύστου.

Δείτε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες:

Ψ1Σ0ΩΕΦ-6ΓΩ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-για-την-πρόσληψη-καθαριστών-–-καθαριστριών-στις-σχολικές-μονάδες-των-Δήμων-1

Προσεπίκληση κοινωφελούς ιδρύματος με επωνυμία »Ηλεκτρικό Εργοστάσιο Καρύστου Ευβοίας Δωρεάς Κότσικα»

Ανακοίνωση της δικάσιμου της προσεπίκλησης σχετικά με τη διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία:

»Ηλεκτρικό Εργοστάσιο Καρύστου Ευβοίας Δωρεάς Κότσικα».

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΤΣΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» – ΤΙΤΛΟΣ: « ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2023
για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: « ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (005)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

pararthma_glwssomatheias__Α2_7_4_2023[15752]

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ