ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

O Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρύστου.

Δείτε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες:

Ψ1Σ0ΩΕΦ-6ΓΩ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-για-την-πρόσληψη-καθαριστών-–-καθαριστριών-στις-σχολικές-μονάδες-των-Δήμων-1