Σε συνέχεια της αμέσως προηγούμενης ανάρτησης-ανακοίνωσης, δημοσιεύονται και τα υπόλοιπα σχετικά συνημμένα αρχεία που αφορούν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία: (Β΄ μέρος)

EUB002 – Τεχνητό λιμνίο Ψαθίου  EUB014 – Έλος και εκβολή Ποτάμι

EUB044 – Εκβολή ποταμού Ρηγιά  EUB045 – Εκβολή ποταμού Καρκαλά

EUB059 – Εκβολή όρμου ΛιβάδιEUB060 – Τεχνητή λίμνη Σουβάλα (Αγίου Νικολάου)

EUB083 – Έλος Λιβαδάκι  EUB084 – Έλος Πέρα Κατσούλι (Καλή Κυρά)