Σε συνέχεια της αμέσως προηγούμενης ανάρτησης-ανακοίνωσης, δημοσιεύονται και τα τελευταία σχετικά συνημμένα αρχεία που αφορούν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία: (Γ΄ μέρος) 

EUB085 – Έλος Λάκκα Σαραβάνου

EUB086 – Εκβολή Παραλίας Μαμά (Μάρμαρα)