ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο Δήμος Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Ι.Κότσικα και Ελλ. Αμερικής, και ο Νικόλαος Παντέρης, προϊστάμενος ΥΔΟΜ, τηλ. 2224023660) ως αρχή σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Καρύστου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225) όπως ισχύει:

 

α.   Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

 

β.   Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία: (Α΄ μέρος)

ΣΜΠΕ v02  Π3112  Π311  Π32  Π31  Π2  Π1  gr2420001land  gr2420001sea  GR2420001 φόρμες δεδομένων  GR2420012 φόρμες δεδομένων

Φ1-ΓΠΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  Φ2-ΓΠΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  Φ3-ΓΠΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  Φ4-ΓΠΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  Α3-δομικό Π1.1  Α4-Μονοπάτια