O ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ: διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρμαρίου».

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  200317, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. (Ψ5ΗΠΩΕΦ-ΕΛΚ)