ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ  ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ»

Επισυνάπτονται αρχεία:

1. ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΠΛ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ_signed  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(61ΝΓΩΕΦ-ΜΓΞ)3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

7_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HM_signed2_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed  9_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed  8_ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_signed