ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΚΑΡΟΥ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία:

1. PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΑΔΑ ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ. (ΡΩ8ΩΩΕΦ-ΡΑΛ)