Σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-2012 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014,Α΄) , οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για την φύλαξη ποιμνίων, οφείλουν να φροντίσουν για την καταχώρηση και ηλεκτρονική σήμανση των ζώων τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς γίνεται από πιστοποιημένους κτηνιάτρους της περιοχής με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (πομποδέκτης). Τα στοιχεία του ζώου και του ιδιοκτήτη του καταχωρούνται στην ηλεκτρονική διαδικτυακή βάση από τον πιστοποιημένο κτηνίατρο.
Για πληροφορίες στο Δήμο Καρύστου, τηλ. 2224 350 018