Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Διακηρύσσει
 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»
 
Εκτιμώμενης αξίας 407.529,89 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΡΧΕΙΑ .pdf