Ο Δήμος Καρύστου θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ενημερωθείτε αναλυτικά πατώντας πάνω στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων