Προκήρυξη πρόσληψης ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και
Εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο
πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων Καρύστου», με MIS 5010174.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ