ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 157.591,60€
(ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% )

Επισυνάπτονται αρχεία:

espd-request-v2 (2)_signed

PROC-1