Ανακοίνωση της δικάσιμου της προσεπίκλησης σχετικά με τη διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία:

»Ηλεκτρικό Εργοστάσιο Καρύστου Ευβοίας Δωρεάς Κότσικα».

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΤΣΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ