ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΜΩΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΣ

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία:

9ΞΟ1ΩΕΦ-ΘΤΧ  08_Τεχνικη Εκθεση_signed  03_Προυπολογισμος_ΥΠΟΓΡ_signed  02_Προμετρηση_ΥΠΟΓΡ_signed

05_Εντυπο Οικον Προσφ. ΥΠΟΓΡ_signed06_ΕΣΥ ΝΕΟ_signed  07_ΤΣΥ ΝΕΟ_signed  09_ΣΑΥ_signed

10_ΦΑΥ_signed  04_Τιμολογιο_ΥΠΟΓΡ_signed