ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς
τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τρία έτη».

Επισυνάπτεται αναλυτικά σχετικό αρχείο:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ