Ανακοινώνεται η Aπόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ