ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3ης ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3ης ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ,
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ,
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ των ΔΗΜΩΝ της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ.

 

Ακολουθεί αναλυτικά παρακάτω η Διακήρυξη:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ_ 6ΚΞΑΗ-84Α