Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Καρύστου, μερικής και πλήρους απασχόλησης.

Παρακαλώ δείτε παρακάτω πατώντας στα συνημμένα αρχεία, τους πίνακες:

Οριστικός πίνακας σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης

Οριστικός πίνακας σχολικών καθαριστριών πλήρους απασχόλησης