Δημαρχείο Καρύστου
2224350001
Δημαρχείο Μαρμαρίου
2224350320, 2224032280
Δημαρχείο Στύρων
2224350401
Τεχνική υπηρεσία Δήμου
2224022283, 2224027119, 2224025181
Αστυν. Τμήμα Καρύστου
2224022262, 2224022252
Νοσοκομείο Καρύστου
2224350100, 2224024001
ΤΑΞΙ Καρύστου
2224026500
ΚΤΕΛ Καρύστου
2224026303
Βλάβες ΔΕΗ
2224022228
Βλάβες Ύδρευσης
2224022246
Ταχυδρομείο Καρύστου
2224022229
Γραφείο Πολεοδομίας
2224023660
ΚΕΠ Καρύστου
2224025006, 2224024130
ΚΕΠ Μαρμαρίου
2224032176
ΚΕΠ Στύρων
2224051557
Κέντρο Κοινότητας
2224350312, 2224350316
Βοήθεια στο Σπίτι
2224023932
Νομική Υπηρεσία
2224350015
Σχολικές Επιτροπές
2224350011
Μελέτες-Προμήθειες
2224350012, 2224350034
Ύδρευση
2224022039
Ληξιαρχείο
2224350013
Διεύθυνση Διοικητικού
2224350008
Δημοτολόγιο
2224350014
Οικονομική Υπηρεσία
2224023248, 2224025257