Δημαρχείο Καρύστου
2224350001
Δημαρχείο Μαρμαρίου
2224032380
Δημαρχείο Στύρων
2224350401
Τεχνική υπηρεσία Δήμου
2224022283, 2224027119
Αστυν. Τμήμα Καρύστου
2224022262
Νοσοκομείο Καρύστου
2224350100
Αστυν. Σταθμός Μαρμαρίου
2224031333
Νοσοκομείο Καρύστου Ραντεβού
2224024004
Πυροσβεστική Καρύστου
2224026199 - 26195
Λιμεναρχείο Καρύστου
2224022227
Λιμενικός σταθμός Μαρμαρίου
2224031222
Βλάβες ΔΕΗ
2224022228
Βλάβες Ύδρευσης
2224022246
Ταξί Καρύστου
2224026500
Ταχυδρομείο Καρύστου
2224022229
Τελωνείο Καρύστου
2224022099
Γραφείο Πολεοδομίας
2224023660