Αστυν. Τμήμα Καρύστου
2224022262
Νοσοκομείο Καρύστου
2224350100
Νοσοκομείο Καρύστου Ραντεβού
2224024004
Αστυν. Σταθμός Μαρμαρίου
2224031333
Πυροσβεστική Καρύστου
2224026199 - 26195
Λιμεναρχείο Καρύστου
2224022227
Λιμενικός σταθμός Μαρμαρίου
2224031222
Δημαρχείο Καρύστου
2224350000
Δημαρχείο Μαρμαρίου
2224032380
Τεχνική υπηρεσία Δήμου
2224022283
Κοινότητα Καφηρέως
2224026413
Βλάβες ΔΕΗ
2224022228
Βλάβες Ύδρευσης
2224022246
Ταξί Καρύστου
2224026500
Ταχυδρομείο Καρύστου
2224022229
Τελωνείο Καρύστου
2224022099
Γραφείο Πολεοδομίας
2224023660