Σύνθεση – Αρμοδιότητες:

Ταχ. Δ/νση : Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, 34001 Κάρυστος
Τηλέφωνο : 2224022283
Φαξ : 2224022283

Η τεχνική υπηρεσία αποτελείται από :

 • το τμήμα καθαριότητας,
 • το τμήμα ύδρευσης
 • το τμήμα αποχέτευσης
 • Η τεχνική υπηρεσία έχει τις εξής αρμοδιότητες :

  • Συντάσσει και παρακολουθεί όλες τις εκθέσεις δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης, παρακολουθώντας τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
  • Εισηγείται για την προμήθεια τεχνολογικού τροχαίου και λοιπού εξοπλισμού
  • Σχεδιάζει και προγραμματίζει τα προγράμματα οδοκαθαρισμού και αποκομιδής με στόχο την καλύτερη ποιότητα της καθαριότητας στην πόλη
  • Φροντίζει για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, τη μεταφορά τους και τον ενταφιασμό τους στις χωματερές από τα απορριμματοφόρα οχήματα
  • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων, των πλατειών, των αναρτημένων σε στύλους καθώς και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων
  • Φροντίζει για τον καθαρισμό των φρεατίων των όμβριων υδάτων της πόλεως
  • Φροντίζει για τον καθαρισμό των ακτών
  • Μεριμνά για τον καθαρισμό των ρεμάτων
  • Φροντίζει για τον καθαρισμό και τη μεταφορά άχρηστων αντικειμένων και ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα
  • Τοποθετεί όπου είναι αναγκαίο κάδους απορριμμάτων
  • Επιμελείται του εορταστικού στολισμού της πόλεως όποτε αυτό απαιτείται
  • Φροντίζει για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων
  • Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (πλατείες, νησίδες) κάθε ξένου αντικειμένου (πχ. σκουπίδια, ξερά φύλλα κλπ.) καθώς και για την καθαριότητα των αυλαίων χώρων εκκλησιών, πλακόστρωτων.
  • Ελέγχει τα αποθέματα πόσιμου νερού στις δεξαμενές της πόλης
  • Φροντίζει για τις μηνιαίες δειγματοληψίες πόσιμου νερού και την αποστολή τους σε διαπιστευμένο εργαστήριο για τη φυσικοχημική και μικροβιολογική ανάλυση τους
  • Παρακολουθεί και συντηρεί το πράσινο των κοιμητηρίων και των παιδικών χαρών.
  • Μεριμνά για το κλάδευμα δέντρων σε δημόσιους χώρους
  • Έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση και τη συντήρηση των παγκακίων της πόλης
  • Έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση των περιφράξεων στους χώρους πρασίνου
  • Έχει την ευθύνη σωστής συντήρησης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργαλείων
  • Επιμελείται για τον εξοπλισμό των κατά τόπους εκλογικών τμημάτων κατά την εκλογική περίοδο
  • Έχει την ευθύνη σωστής λειτουργίας του γραφείου κινήσεως, της διακίνησης μηχανημάτων και της μεταφοράς υλικών, φυτών και εργαλείων
  • Ασχολείται με την αποκατάσταση βλαβών, τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης
  • Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού στα διάφορα σημεία της πόλης
  • Φροντίζει για την τήρηση αρχείου επισκευών και συντηρήσεων που έχουν γίνει
  • Έχει την ευθύνη συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου
  • Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών
  • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων και συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία και τα αποστέλλει στη Δ/νση Προσωπικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Γραφείο Κινήσεως Οχημάτων εχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων (απορριμματοφόρων, ανοιχτών, βυτιοφόρων, επιβατηγών, φορτωτών κλπ.) δια του κατάλληλου προσωπικού (οδηγών, χειριστών, εργατών) που διατίθενται από το Τμήμα Αποκομιδής και Μεταφορά Απορριμμάτων.
  • Μεριμνά για τη συντήρηση των οχημάτων (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, επιβατηγών, φορτωτών) και μηχανημάτων και την άμεση αποστολή τους στο κατάλληλο συνεργείο σε περίπτωση βλαβών ή συγκρούσεων και για την έγκαιρη παραλαβή τους.
  • Εφοδιάζει τα οχήματα με τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης.
  • Φροντίζει για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων

Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού

Γιατί πρέπει τα λύματα να καθαρίζονται στο Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού πριν διοχετευθούν στη θάλασσα;

Τα λύματα των πόλεων είναι πλούσια σε οργανικές ουσίες (πρωτεΐνες, ζωικά και φυτικά λίπη, υδατάνθρακες κλπ.) και μικροοργανισμούς (μικρόβια) που προέρχονται από τη διατροφή και τις καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου.

Αυτές οι οργανικές ουσίες έχουν την τάση, όταν βρεθούν στη θάλασσα, να καταναλώνουν το οξυγόνο που υπάρχει μέσα σε αυτή.

Όταν η ποσότητα των λυμάτων είναι μικρή, η θάλασσα μπορεί να παρέχει τις ποσότητες του οξυγόνου που χρειάζεται στις οργανικές ουσίες (αυτοκαθαρισμός) και ταυτόχρονα να ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για οξυγόνο των ψαριών και των θαλάσσιων φυτών που ζουν μέσα σε αυτή.

Όταν όμως οι ποσότητες των λυμάτων που διοχετεύονται στη θάλασσα είναι μεγάλες, τότε όλο το οξυγόνο καταναλώνεται από τις οργανικές ουσίες με αποτέλεσμα η ζωή μέσα στη θάλασσα (ψάρια, φυτά) να χάνεται από έλλειψη οξυγόνου και όλο το σύστημα να νεκρώνεται. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων πριν διοχετευθούν στη θάλασσα.

Τι πετυχαίνουμε με το βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων;

Στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων πετυχαίνουμε να απομακρύνουμε τη ρύπανση (οργανικά φορτία) από τα λύματα, πριν αυτή καταστρέψει τους υδάτινους αποδέκτες (θάλασσες, ποτάμια, λίμνες) που τα δέχονται.

Έτσι τα λύματα απαλλαγμένα από το ρυπαντικό τους φορτίο καταλήγουν στους παραπάνω αποδέκτες, ακίνδυνα πια για το ζωικό και φυτικό βασίλειο.

Τα λύματα της Καρύστου καθαρίζονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, που λειτουργεί από το 1995 στη θέση Λιβαδάκι (δυτική παραλία), προβλέπει την επεξεργασία αστικών λυμάτων που αντιστοιχούν σε 6.500 ισοδυνάμους κατοίκους καθώς και βοθρολύματων.

Το Εργαστήριο μας

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων ιδρύθηκε το 2008. Λειτουργεί στο χώρο των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού.

Το εργαστήριο διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τις αναλύσεις λυμάτων ενώ οι προδιαγραφές κατασκευής τους έχουν ακολουθήσει όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου

Ο εξοπλισμός αναλύσεων περιλαμβάνει φασματοφωτόμετρο ορατού, θερμοαντιδραστήρα χώνευσης για μέτρηση COD, θερμοαντιδραστήρα επώασης για μέτρηση ΒOD, οξυγονόμετρο, pH-μετρο, φωτόμετρο υπολειμματικού χλωρίου, πλήρες σύστημα συνεχούς μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου καθώς και τον βασικό μικροεξοπλισμό (ψυγείο, γυαλικά που απαιτούνται για την λειτουργία του εργαστηρίου κλπ).

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Το Εργαστήριο πραγματοποιεί όλες τις αναλύσεις που προβλέπονται για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

Όλοι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες, την εμπειρία και τις γνώσεις μας για να απολαμβάνουν όλοι οι συμπολίτες μας ασφαλές, καθαρό και υγιεινό νερό.

Με τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και του βιολογικού καθαρισμού, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να προσφέρουν και να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους προς τους κατοίκους της Καρύστου, έχοντας πάντα ως γνώμονα την αειφορία των υδατικών και ενεργειακών πόρων καθώς και τη διασφάλιση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Τι ονομάζουμε «αποχέτευση λυμάτων»;

Τα λύματα (βρώμικα νερά) που προέρχονται από τις καθημερινές χρήσεις του νερού στις πόλεις, διοχετεύονται από τα διάφορα κτίρια σε ένα μεγάλο δίκτυο αγωγών, οι οποίοι καταλήγουν στο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ). Εκεί τα λύματα καθαρίζονται και κατόπιν διοχετεύονται στη θάλασσα.


Αποχετευτικό Δίκτυο Καρύστου

Πώς λειτουργεί το αποχετευτικό δίκτυο της Καρύστου;

 1. Τα κτίρια της πόλεως της Καρύστου συνδέονται με τοπικούς αγωγούς αποχέτευσης που διασχίζουν τους δρόμους της πόλης μας.
 2. Οι αγωγοί αυτοί οδηγούν τα λύματα σε μεγάλο αγωγό ο οποίος με τη σειρά του καταλήγει στον Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό).
 3. Το συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης φτάνει τα 15 χιλιόμετρα.
 4. Ο Κ.Α.Α. καταλήγει στη θέση Λιβαδάκι, όπου βρίσκεται το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.