0819Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα από τα πλέον σημαντικά  προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε το 2004, στους δήμους Καρύστου, Μαρμαρίου και Στύρων.


Mπορείτε να απευθυνθείτε:

Για τη Δομή   Καρύστου

Tηλ: 22240-23932
Κοινωνική Λειτουργός: Αργυρώ Μούτση
Νοσηλεύτριες: Αθανασία Ξαγοράρη,  Μαρία Μπαϊρακτάρη
Οικογενειακοί Βοηθοί: Σταυρούλα Τσακού,  Μόσχα Βερούχη

Για τη Δομή Μαρμαρίου

Tηλ: 22240-31839
Κοινωνική Λειτουργός: Μαρία Βασιλείου
Νοσηλεύτριες: Σωτηρία Μάριζα,  Νικολέτα Μπαλτά,  Μαρία Κατσώρη
Οικογενειακή Βοηθός: Κων/να Κέκη

Για τη Δομή Στύρων

Tηλ: 22240-51370
Κοινωνική Λειτουργός: Σταυρούλα Νόβα
Νοσηλεύτρια: Βασιλική Γιαννούλη
Οικογενειακή Βοηθός: Κατερίνα Σαλβάρη

Λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε «θεσμός» και συνεχίζει έως και σήμερα περιλαμβάνοντας την παροχή κατ’ οίκον οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη. Έχουν καταγραφεί περίπου 750 περιστατικά ενώ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 670 άτομα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών, η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειάς τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας τους, η παραμονή των ωφελούμενων  στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και η αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.

Τέλος σκοπός του είναι  να παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους έμμεσα όσο και στους άμεσα ωφελούμενους, η νοσηλευτική φροντίδα, η οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα, τριών (3) Κοινωνικών Λειτουργών, έξι (6) Νοσηλευτριών και τεσσάρων (4) Οικογενειακών Βοηθών.

Η Κοινωνική Λειτουργός έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων αξιολογώντας τα περιστατικά παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

Η Νοσηλεύτρια παρέχει πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας, οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για την μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, αιμοληψία, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων, καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

Η Οικογενειακή Βοηθός αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, την καθαριότητα του σπιτιού τους, την ατομική τους υγιεινή καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις την παρασκευή  φαγητού.