Στον δήμο μας λειτουργούν τρία (3) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ένα σε κάθε δημοτική ενότητα:

ΚΕΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Δ/νση: ΑΙΟΛΟΥ 13 / ΚΑΡΥΣΤΟΣ 34001
Τηλ: 2224025006
FAX: 2224025008
Email: karistou@kep.gov.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΧΟΥΝΤΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΕΠ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μαρμάρι 34013
Τηλ: 2224032176
FAX: 2224032177
Email: d.marmariou@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΣΤΥΡΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Στύρα 34015
Τηλ: 2224051557
Email: d.styraion@kep.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται απο τα ΚΕΠ κάντε κλικ στην εικόνα:

7086_ph1


ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΣΤΑ ΚΕΠ ΕΙΝΑΙ:

〉 Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
〉 Επικύρωση φωτοαντιγράφων
〉 Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας, Ασφαλιστική Ενημερότητα
〉 Πιστοποιητικά Γεννήσεως / Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγυτέρων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη Κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου, μη δίωξης ως φυγόποινος κτλ.
〉 Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, λόγω απώλειας ή φθοράς , πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης κτλ)
〉 Ληξιαρχικές πράξεις
〉 Βεβαιώσεις (περί μη οφειλής ΤΑΠ, κλπ)
〉 Μεταβιβάσεις ΙΧ οχημάτων
〉 Μεταδημοτεύσεις
〉 Ανανεώσεις (άδειας οδήγησης, κλπ)
〉 Αναβολή κατάταξης στο στρατό (λόγω σπουδών, ειδικότητας κλπ)
〉 Εκδόσεις (κάρτα, ΑΜΕΑ , βιβλιαρίων ασθενείας κλπ).
〉 Διάφορες αιτήσεις ( αλλαγή χρώματος οχήματος, , κτλ).
〉 Αιτήσεις προς ΟΓΑ (για εκδρομικό πρόγραμμα , θέατρα , βιβλία, κ.λ.π.)
〉 Αιτήσεις προς ΟΕΚ (για επιδότηση ενοικίου )
〉 Αιτήσεις προς ΟΑΕΔ ( για χρόνο ανεργίας , βεβαιώσεις επιδοτούμενης ανεργίας , οικογενειακό και εποχικό επίδομα κ.λ.π.)
〉 Ανανεώσεις καρτών ανεργίας