Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Καρύστου, μερικής και πλήρους απασχόλησης.

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στα συνημμένα αρχεία, τους πίνακες:

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2022

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2022