Απόφαση Δημάρχου για την παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων -την Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59) & τον Ορισμό των εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ