Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής
Επιτροπής

 

Επισυνάπτεται παρακάτω η Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 5-1-2024 ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – 27/12/2023

Ανακοινώνεται η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου στις 27/12/2023.

Επισυνάπτονται οι παρακάτω Προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 27-12-2023 Ισολογισμός 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 27-12-2023 με τηλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης:

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων
και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 –2024».

 

Επισυνάπτονται παρακάτω αναλυτικά αρχεία προς ενημέρωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΠΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΟΧ1 2023 (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

O Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρύστου.

Δείτε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες:

Ψ1Σ0ΩΕΦ-6ΓΩ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-για-την-πρόσληψη-καθαριστών-–-καθαριστριών-στις-σχολικές-μονάδες-των-Δήμων-1