Διαγωνισμός καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών 2016

Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2016.

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου (τμήματα Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών)