Διαγωνισμός για την Προμήθεια «ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

H Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία του Ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού , για την Προμήθεια ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία ενδεικτικού προϋπολογισμού 218.946,18 ευρώ με ΦΠΑ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια δομικών υλικών

H Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία του Ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού , για την Προμήθεια ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.270,42 ευρώ με ΦΠΑ

Προμήθεια ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

H Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία του Ηλεκτρονικού Διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού , για την Προμήθεια ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία ενδεικτικού προϋπολογισμού 554.393,83 ευρώ με ΦΠΑ

Διαγωνισμός για την «προμήθεια τάπητα Λουμιδείου Γηπέδου ποδοσφαίρου» του δήμου Καρύστου

Ο δήμαρχος Καρύστου διακηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια τάπητα Λουμιδείου Γηπέδου ποδοσφαίρου» του δήμου Καρύστου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 208.686,42 €

Διαγωνισμός καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών 2016

Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2016.