Διακήρυξη για το έργο «Τοιχία αντιστήριξης Δήμου Καρύστου»

Ο Δήμος Καρύστου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Τοιχία αντιστήριξης του Δήμου Καρύστου»

ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ