Προκήρυξη καθαρίστριας στο Δημοτικό Ν. Στύρων

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρύστου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μιας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα 1/9/2017 έως 30/6/2018 μετά από κενό που δημιουργήθηκε στο:

Δημοτικό Σχολείο Νέων Στύρων.

Ακολουθεί link με την προκήρυξη:

προκήρυξη καθαρίστριας  Νέα Στύρα