ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 157.591,60€
(ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% )

Επισυνάπτονται αρχεία:

espd-request-v2 (2)_signed

PROC-1

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ»

Διακήρυξη για τη Σύμβαση της Προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ»
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 

 

PROC DIAKHRYXHS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο δήμαρχος ΚΑΡΥΣΤΟΥ
διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων, για την : «προμήθεια καυσίμων δήμου Καρύστου και ΝΠΔΔ για τα έτη 2022 – 2024» εκτιμώμενης αξίας 1.043.987,99 € με ΦΠΑ 24%.

 

PROC (2)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ – Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθ. 32 παρ. 2γ του ν. 4412/16) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ – Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
Εκτιμώμενης αξίας 80.200,05 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ακολουθεί Link:

Πρόσκληση_Ω8ΩΖΩΕΦ-ΛΜ9